Skriva gåvobrev själv för endast 295 kr

Börja här »

Här får du svar på dina frågor om gåvobrev

Här finns de vanligaste frågorna om gåvobrev med detaljerade svar för att ge dig en djupare förståelse för vad ett gåvobrev innebär, dess juridiska betydelse, och hur du på bästa sätt kan utforma ett sådant dokument för din specifika situation. Från att definiera vad ett gåvobrev är, till att förklara de viktigaste elementen som bör ingå, och till att besvara vanliga frågor kring processen - vi täcker allt du behöver veta.

Vi vet att varje situation är unik, och därför finns här svar som inte bara är informativa, utan också anpassningsbara till olika behov och omständigheter. Vare sig du funderar på att ge en gåva nu eller i framtiden, är denna sida en ovärderlig källa för att få klarhet i alla dina frågor om gåvobrev.

20 vanliga frågor om gåvobrev

 1. Vad är ett gåvobrev?

  • Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som används när någon ger bort en gåva, ofta fast egendom eller en större summa pengar, och vill dokumentera detta officiellt.
 2. Är gåvobrev juridiskt bindande?

  • Ja, ett korrekt upprättat och undertecknat gåvobrev är juridiskt bindande och måste följas av både givare och mottagare.
 3. Måste ett gåvobrev bevittnas?

  • I de flesta fall behöver gåvobrev inte bevittnas, men för vissa typer av gåvor, som fastigheter, kan det vara juridiskt krav att ha vittnen eller notariens godkännande.
 4. Vad bör inkluderas i ett gåvobrev?

  • Ett gåvobrev bör inkludera information om givare och mottagare, beskrivning av gåvan, eventuella villkor, samt datum och underskrifter från båda parter.
 5. Kan man ångra ett gåvobrev?

  • Ett gåvobrev är i princip bindande när det är undertecknat. Dock kan det finnas undantag, till exempel om gåvobrevet baseras på felaktiga förutsättningar.
 6. Behöver man betala skatt på en gåva?

  • I Sverige är gåvor mellan nära anhöriga skattefria. Dock finns det undantag, särskilt om gåvan är kopplad till en affärsöverlåtelse eller liknande.
 7. Hur skiljer sig ett gåvobrev från ett testamente?

  • Ett gåvobrev används när någon vill ge bort något medan de fortfarande lever, medan ett testamente är ett dokument som träder i kraft efter någons död.
 8. Kan ett gåvobrev användas för att överföra fast egendom?

  • Ja, gåvobrev kan användas för att överföra fast egendom, men det kräver registrering hos Lantmäteriet och kan innebära ytterligare juridiska krav.
 9. Vad händer om gåvobrevet inte följs?

  • Om ett gåvobrev inte följs kan det leda till rättsliga åtgärder. Mottagaren kan hållas ansvarig för att inte uppfylla de villkor som anges i gåvobrevet.
 10. Kan man ändra ett gåvobrev efter det har skrivits?

  • Ett gåvobrev kan ändras efter att det har skrivits, men det kräver samtycke från både givare och mottagare och att ändringarna dokumenteras i ett nytt eller reviderat gåvobrev.
 11. Vilka rättigheter har mottagaren av en gåva enligt ett gåvobrev?

  • Mottagaren har rätt att ta emot och använda gåvan enligt de villkor som anges i gåvobrevet. Efter överlåtelsen har mottagaren fulla rättigheter över gåvan.
 12. Kan man ge en gåva med förbehåll?

  • Ja, man kan ange särskilda villkor i gåvobrevet, som till exempel att gåvan inte får säljas eller att den ska återgå till givaren under vissa omständigheter.
 13. Måste man registrera ett gåvobrev?

  • Det beror på gåvans natur. För fast egendom måste gåvobrevet registreras hos Lantmäteriet, medan för andra typer av gåvor är det inte nödvändigt.
 14. Vad händer om givaren avlider kort efter att ha skrivit ett gåvobrev?

  • Gåvobrevet är fortfarande giltigt så länge det uppfyller alla lagliga krav. Dödsfallet påverkar inte gåvobrevets giltighet.
 15. Hur hanterar man en gåva som är belånad eller har andra ekonomiska förpliktelser?

  • Detta bör specificeras i gåvobrevet. Mottagaren tar vanligtvis över eventuella lån eller förpliktelser kopplade till gåvan.
 16. Kan ett gåvobrev användas för att undvika arvstvister?

  • Ett gåvobrev kan bidra till att klargöra givarens intentioner och minska risken för tvister, men det kan inte helt undvika dem, särskilt om det strider mot lagstadgade arvsrättigheter.
 17. Behövs det någon juridisk rådgivning när man skriver ett gåvobrev?

  • Det rekommenderas, särskilt för komplexa gåvor som fastigheter eller stora summor pengar, för att säkerställa att alla juridiska aspekter är korrekt hanterade.
 18. Kan ett gåvobrev annulleras?

  • Det kan annulleras om båda parterna är överens, eller om det finns juridiska grunder som felaktiga uppgifter eller bedrägeri.
 19. Vad händer om någon part bryter mot villkoren i gåvobrevet?

  • Det kan leda till rättsliga åtgärder, och den part som bryter mot villkoren kan bli skyldig att ersätta den andra parten.
 20. Är det möjligt att ge förskott på arv genom ett gåvobrev?

  • Ja, man kan ange i gåvobrevet att gåvan ska ses som ett förskott på framtida arv, vilket sedan beaktas i bodelningen vid arv.

Har du fler frågor om gåvobrev?

Om du undrar över något utöver det som finns i listan med frågor och svar så är du välkommen att kontakta oss. Gå till kontaktsidan så får du mer information om hur du kan komma i kontakt med oss och få svar på din fråga..

Välkommen

Detta är en webbplats med tips, råd och juridikrelaterad information om gåvobrev och hur du ska göra om du vill upprätta det på egen hand, i en e-tjänst eller med en jurist eller advokat.

Kontakt

Avtalshantering.nu
Be Advised Sweden AB
Org.nr: 556809-0616
Box 151
125 24 Älvsjö

Epost: [email protected]

Telefon: 0760-275 276

Andra avtal

Söker du efter andra avtal så kan du besöka någon av våra andra avtalswebbsidor. Behöver du upprätta ett avtal mellan dig och din partner så kan antigen ett samboavtal eller ett äktenskapsförord vara lösningen.

Nyhetsbrev

Vill du ha löpande information från oss så ska du prenumerera på vårat nyhetsbrev där vi kontinuerligt skickar ut information om vardagsjuridik

Länkar