Gåvobrev - juridiskt korrekt utformade!

Bevittning eller inte - detta gäller

29 sep 2020

Ska alla gåvobrev bevittnas eller vad är det som gäller?

Det raka svaret är NEJ, Gåvobrev behöver inte bevittnas, men i händelse av tvist så skulle det kunna vara bra att gåvobrevet blivit bevittnat då det utgör bevisbörda på att något faktiskt har givits bort som gåva.

Gåvobreven som man upprättar i e-tjänsten hos avtalshantering.nu är helt jurdiskt säkrade och bevittning läggs till ifall bevittning krävs beroende på vad det är som ska ges bort och hur gåvobrevet villkoras. Det är något som är jättebra i och med att man själv inte behöver ha koll på om bevittning ska läggas till, eller för den delen inte behöva komplettera med ett separat legalt dokument för bevittning.

Att ge bort en del eller hel fastighet i gåva

10 apr 2020

Ge bort en fastighet med gåvobrev

Ska en fastighet ges bort som gåva till barnen eller någon annan närstående så ska ett gåvobrev upprättas.

Med ett gåvobrev fastighet så följer också villkor, vilka kan vara bra att känna till innan gåvobrevet upprättas. Här är en listning på de allra vanligaste villkoren i ett gåvobrev fastighet:

Är fastighetheten belånad? Om fastigheten är belånad, ska då lånen övertas helt eller delvis av gåvotagaren?

Förskott på arv: Ska gåvan, det vill säga fastigheten var ett förskott på arv? Det innebär att gåvomottagaren som fått fastigheten i gåva får en minde del av arvet efter att gåvogivaren som vanligtis i dessa fall är en eller båda föräldrarna.

Enskild egendom: Ett villkor som reglerar att fastigheten som ges bort i gåva inte kan tilldelas gåvotagarens make/maka/sambo, men däremot arvvingar i händelse av att gåvomottagaren avlider.

Belåna/Sälja/Ge bort: Gåvan kan i ett gåvobrev villkoras ifall den ska få belånas, och/eller säljas vidare och/eller ges bort. Många gåvogivare vill säkerställa ägandet av fastigheten i framtiden och väljer då att villkora gåvan med sådana här villkor.

Nyttjanderätt: I många fall när en fastighet ges bor som gåva så vill gåvogivaren bo kvar i fastigheten och kan villkora gåvan med möjlighet till att få nyttja gåvan, med eller utan gåvotagarens medgivande att gälla för en viss tid eller så länge gåvogivaren lever.

Tillträdesdatum: Ett gåvobrev för att ge bort en fastighet kan upprättas i förtid genom att gåvobrevet förses med ett villkor om tillträdesdatum till gåvan, det vill säga när gåvan ska ges.

Alla dessa villkor och lite till finns förberett i avtalshantering.nu och deras smidiga e-tjänst för att själv upprätta sitt gåvobrev, utan att några juridiska förkunskaper behövs.

Klicka här för att gå till e-tjänsten för Gåvobrev >>

 

 

Tänk på detta när ett Gåvobrev Fastighet upprättas

2 jan 2020

Tänk på detta när ett Gåvobrev Fastighet upprättas

Det räcker inte bara med att muntligt avtala om att ge bort en fastighet till era barn eller någon annan, såvida det inte finns vittnen som kan intyga vilket då kan göra det muntliga löftet bindande. Därför är det säkrast att upprätta ett Gåvobrev Fastighet.

Utöver själva gåvobrevet tillkommer ytterligare villkor som behöver uppfyllas för givandet av gåvan ska kunna bli helt jurdiskt bindande. Det är nästan alltid så att man måste ansöka om lagfart. Sedan, beroende på hur Gåvobrev Fastighet villkoras så kan det komma att behövas ytterligare insatser och åtgärder för att gåvogivandet ska bli helt juridiskt säkrat.

Undrar du över något kan du kontakta oss med din fråga.

Välkommen

Detta är en webbplats med tips, råd och juridikrelaterad information om gåvobrev och hur du ska göra om du vill upprätta det på egen hand, i en e-tjänst eller med en jurist eller advokat.

Kontakt

Avtalshantering.nu
Be Advised Sweden AB
Org.nr: 556809-0616
Box 151
125 24 Älvsjö

Epost: [email protected]

Telefon: 0760-275 276

Andra avtal

Söker du efter andra avtal så kan du besöka någon av våra andra avtalswebbsidor. Behöver du upprätta ett avtal mellan dig och din partner så kan antigen ett samboavtal eller ett äktenskapsförord vara lösningen.

Länkar

 

SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog