Skriv gåvobrev själv för endast 245 kr
Börja här »
RSS

Formkrav för gåva av bostadsrätt eller fastighet

17 maj 2022

Formkrav för gåva av bostadsrätt eller fastighet

När en fastighet ska ges bort

Vid gåva av fastighet eller tomträtt måste ett gåvobrev upprättas och det ska uppfylla lagens formkrav. Ett gåvobrev som avser fastighet eller tomträtt måste vara skriftligt och undertecknas av både givare och gåvotagare samt vara bevittnat av två personer. Dessutom måste fastigheten anges och en överlåtelseförklaring tas med i gåvobrevet. Ett gåvobrev som avser bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknas av både givare och gåvotagare samt innehålla uppgift om lägenheten.

När en bostadsrätt ska ges bort

Även när en bostadsrätt ska ges bort som gåva måste en gåvohandling upprättas, som också uppfyller lagens formkrav. Ett gåvobrev som avser bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknas av både givare och gåvotagare samt innehålla uppgift om lägenheten.

Behövs gåvobrev när pengar ska ges bort?

11 maj 2022

Behövs gåvobrev när pengar ska ges bort?

Det finns inga formkrav för gåva av pengar. Det räcker att pengarna kommit i mottagarens besittning för att gåvan ska anses vara fullbordad (se gåvolagen 2§). Så gåvobrev är inget du måste skriva om du ska ge bort pengar. Däremot finns det flera situationer när ett gåvobrev kan vara bra, både för dig som givare och för mottagaren.

Gåvobrev visar att pengarna är enskild egendom

Det viktigaste skälet till att många väljer att skriva gåvobrev för pengabelopp är att gåvan ska bli enskild egendom för mottagaren. Därigenom får mottagaren undanta gåvan i en framtida bodelning och slipper dela beloppet vid t.ex. en skilsmässa.

Villkor om enskild egendom måste egentligen inte vara skriftliga, men det är mottagaren som ska bevisa att gåvan är enskild. Ett gåvobrev där villkoret framgår är därför att rekommendera.

Därför bör gåvobrev upprättas

15 aug 2021

Därför bör gåvobrev upprättas

Med ett gåvobrev skapas trygghet för både gåvogivare och mottagare av gåvan. Dessutom så onödiga oklarheter undvikas. Sen finns det mycket som gemene man inte känner till när det kommer till lagar och villkor, vilket kan ställa till det och skapa osämja.

Gåva till familj och barn

Detta är ganska vanligt förekommande, speciellt inom familjen där man tycker att det är onödigt att upprätta juridiska avtal sinsemellan. Men av just den anledningen så bör man alltid skriva gåvobrev, även när det gäller gåva till barn. Visste du till exempel att en gåva av större värde till ditt barn i regel ses som förskott på arv utan gåvobrev? Förskott på arv innebär att gåvans värde ska räknas av från arvet i framtiden.

Kontakta oss för att få hjälp

Vi kan hjälpa er att upprätta gåvobrev. Kontakta oss om ni har några frågor eller vill ha hjälp med själva upprättandet och utformningen av ett gåvobrev.

Klicka här för att skriva gåvobrev online.

Gåva till sina barn

6 jul 2021

Det är många som faktiskt inte vet om att man med ett gåvobrev skapar trygghet för både gåvogivare och gåvomottagare. Med ett gåvobrev så kan också oklarheter undvikas. Men vad är det som gäller när man ska ge bort något värdefullt till sitt eller sina barn? Måste man skriva ett gåvobrev eller räcker det med en muntlig överenskommelse?

Det man kan säga är att om någon av värde ges bort till sitt barn så ses det i regel som ett förskott på arv och kommer då att avräknas från arvet i framtiden. Men med ett gåvobrev så kan du som ger bort en värdfull gåva till ditt barn bestämma att gåvan inte ska vara ett förskott på arv. Av den anledningen så ska man alltid upprätta ett gåvobrev!

Gåva mellan makar - det här gäller

20 nov 2020

Gåvobrev eller bodelningsavtal?

Vill man försäkra sig om att allt blir juridiskt korrekt när egendom eller del av egendom ska ges bort som gåva till make eller maka kan detta göras genom ett gåvobrev eller ett bodelningsavtal. Gåvobrev som är den allra vanligaste formen av juridisk handling att upprätta när något ska ges bort. Men om det handlar om att flera tillgångar ska överlåtas, uppdelning av lån eller omfördelning av äganderätt så bör ett boavdelningsaval istället upprättas.

Bevittning eller inte - detta gäller

29 sep 2020

Ska alla gåvobrev bevittnas eller vad är det som gäller?

Det raka svaret är NEJ, Gåvobrev behöver inte bevittnas, men i händelse av tvist så skulle det kunna vara bra att gåvobrevet blivit bevittnat då det utgör bevisbörda på att något faktiskt har givits bort som gåva.

Gåvobreven som man upprättar i e-tjänsten hos avtalshantering.nu är helt jurdiskt säkrade och bevittning läggs till ifall bevittning krävs beroende på vad det är som ska ges bort och hur gåvobrevet villkoras. Det är något som är jättebra i och med att man själv inte behöver ha koll på om bevittning ska läggas till, eller för den delen inte behöva komplettera med ett separat legalt dokument för bevittning.

Att ge bort en del eller hel fastighet i gåva

10 apr 2020

Ge bort en fastighet med gåvobrev

Ska en fastighet ges bort som gåva till barnen eller någon annan närstående så ska ett gåvobrev upprättas.

Med ett gåvobrev fastighet så följer också villkor, vilka kan vara bra att känna till innan gåvobrevet upprättas. Här är en listning på de allra vanligaste villkoren i ett gåvobrev fastighet:

Är fastighetheten belånad? Om fastigheten är belånad, ska då lånen övertas helt eller delvis av gåvotagaren?

Förskott på arv: Ska gåvan, det vill säga fastigheten var ett förskott på arv? Det innebär att gåvomottagaren som fått fastigheten i gåva får en minde del av arvet efter att gåvogivaren som vanligtis i dessa fall är en eller båda föräldrarna.

Enskild egendom: Ett villkor som reglerar att fastigheten som ges bort i gåva inte kan tilldelas gåvotagarens make/maka/sambo, men däremot arvvingar i händelse av att gåvomottagaren avlider.

Belåna/Sälja/Ge bort: Gåvan kan i ett gåvobrev villkoras ifall den ska få belånas, och/eller säljas vidare och/eller ges bort. Många gåvogivare vill säkerställa ägandet av fastigheten i framtiden och väljer då att villkora gåvan med sådana här villkor.

Nyttjanderätt: I många fall när en fastighet ges bor som gåva så vill gåvogivaren bo kvar i fastigheten och kan villkora gåvan med möjlighet till att få nyttja gåvan, med eller utan gåvotagarens medgivande att gälla för en viss tid eller så länge gåvogivaren lever.

Tillträdesdatum: Ett gåvobrev för att ge bort en fastighet kan upprättas i förtid genom att gåvobrevet förses med ett villkor om tillträdesdatum till gåvan, det vill säga när gåvan ska ges.

Alla dessa villkor och lite till finns förberett i avtalshantering.nu och deras smidiga e-tjänst för att själv upprätta sitt gåvobrev, utan att några juridiska förkunskaper behövs.

Klicka här för att gå till e-tjänsten för Gåvobrev >>

 

 

Tänk på detta när ett Gåvobrev Fastighet upprättas

2 jan 2020

Tänk på detta när ett Gåvobrev Fastighet upprättas

Det räcker inte bara med att muntligt avtala om att ge bort en fastighet till era barn eller någon annan, såvida det inte finns vittnen som kan intyga vilket då kan göra det muntliga löftet bindande. Därför är det säkrast att upprätta ett Gåvobrev Fastighet.

Utöver själva gåvobrevet tillkommer ytterligare villkor som behöver uppfyllas för givandet av gåvan ska kunna bli helt jurdiskt bindande. Det är nästan alltid så att man måste ansöka om lagfart. Sedan, beroende på hur Gåvobrev Fastighet villkoras så kan det komma att behövas ytterligare insatser och åtgärder för att gåvogivandet ska bli helt juridiskt säkrat.

Undrar du över något kan du kontakta oss med din fråga.

Välkommen

Detta är en webbplats med tips, råd och juridikrelaterad information om gåvobrev och hur du ska göra om du vill upprätta det på egen hand, i en e-tjänst eller med en jurist eller advokat.

Kontakt

Avtalshantering.nu
Be Advised Sweden AB
Org.nr: 556809-0616
Box 151
125 24 Älvsjö

Epost: [email protected]

Telefon: 0760-275 276

Andra avtal

Söker du efter andra avtal så kan du besöka någon av våra andra avtalswebbsidor. Behöver du upprätta ett avtal mellan dig och din partner så kan antigen ett samboavtal eller ett äktenskapsförord vara lösningen.

Länkar

 

SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog