Att skriva gåvobrev juridiskt korrekt!

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett juridiskt bindande dokument man vanligtvis upprättar när något ska ges bort. Gåvobrevet ska innehålla information och utförlig beskrivning om själva gåvan, uppgifter om givare och mottagare, en överlåtelseförklaring samt definiering av villkor att gälla för bortgivandet och användning av gåvan. Med gåva menas att överlåta någoting värdefullt utan ersättning.

 

 

Varför behövs en gåvobrevshandling?

När en gåva ska ges bort behöver gåvogivare och gåvomottagare påvisa att ett bortgivande har skett, som ett slags kvitto. För vissa typer av gåvor så måste en gåvobrevshandling ha upprättats för att givandet av gåvan ska vara giltig.

Vanliga gåvobrevstyper

En gåvobrevshandling kan egentligen upprättas för alla sortens gåvor, men det finns vissa vanligt förekommande gåvotyper med krav på att en sådan handling är upprättad, annars förblir överlåtelsen ogiltig.

Gåvobrev fastighet

Att ge en fastighet som gåva till familjemedlemmar eller nära förestående är ganska vanligt. För att bortgivandet ska vara gällande så är det inte tillräckligt med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Man måste upprätta gåvobrev fastighet. Annars kan inte gåvomottagaren erhålla lagfart. Dessutom är det viktigt med en bevittning, innehåller villkor för nyttjanderätt och vidareförsäljning m.m. samt att gåvobrevet är utformat i enlighet med jordbalken. 

Blankett för lagfartsbyte Klicka här för att ladda ner blankett för lagfartsbyte!

FastighetDetta är inget som skrivs på egen hand, såvida inte juridiska kvalifikationer innehas. Däremot kan man skriva gåvobrev för fastighet själv på avtalshantering.nu som har en e-tjänst för avtalsgenerering, eller så kan det upprättas online här på vår hemsida. Samtliga avtal i avtalsrobot.se är 100% jurdiskt säkrade av erfarna och kunniga jurister, så man kan vara absolut säker på att fastighetsgåvobreven är välformulerade och uppfyller lagar och villkor, utan att för den delen bli för omfattande och krångligt. Dessutom tar det bara några minuter att utforma gåvobrevet i avtalstjänsten och kostar endast 450 kr, vilket är det bästa priset för att upprätta fastighetsgåvobrev digitalt.

Gåvobrev bostadsrätt

När en bostadsrätt ska ges bort bör ett gåvobrevsdokument formuleras. Dock är det inte lika mycket krav när en bostadsrätt överlåtes jämfört med en fastighetsöverlåtelse. Så tänk på att ha med en sådan överlåtelseförklaring, och om det handlar om ett arv så ska det villkoras om gåvan ska utgöra förskott på arv eller ej. Ett gåvobrev bostadsrätt är ej tvunget att bevittnas enligt lag.
Tänk på att bostadrättsföreningen ska underrättas!

Gåvobrevshandling pengar

Juridiskt sätt betraktas pengagåvor som lös egendom, vilket innebär att det inte är obligatoriskt att behöva upprätta en gåvohandling. Det spelar ingen roll om det rör sig om en större eller mindre summa. Så fort gåvan är överlåten genom att pengarna har överlämnats eller förts över till ett konto så är det att betrakta som att gåvan är överlåten. Om inga villkor alls ska finnas med så behövs egentligen ingen gåvohandling skrivas. Så fort det existerar något att villkora om så måste någon form av gåvohandling skrivas mellan givaren och mottagaren - lämpligtvis ett gåvobrev pengar.

en fastighet i gåva

Hur skriver man ett gåvobrevsdokument?

En gåvobrevshandling kan skrivas på olika sätt. Gäller det mindre egendom som villkorslöst ska bortskänkas eller fasta pengasummor så kan man prova att göra det själv eller genom att använda en gåvobrevsmall. Vill du göra gåvobrevet själv kan du läsa mer om hur du ska gå tillväga här. För fastigheter, bostadrätter, fordon och värdepapper bör man ta hjälp av en jurist eller använda en pålitlig onlinetjänst.

Experten svarar på frågor om gåvobrev

Fler vanligt förekommande frågor och svar

Vad är ett gåvo brev?
Det är ett dokument med definitioner och villkor som kan, eller snarare bör upprättas i samband med att något av värde ska ges bort.

Varför behövs ett sådant jurdiskt dokument?
Det finns ingen lag på att gåvobrev måste upprättas när egendom ska överlämnas i form av gåva, men då finns heller inget bevis på att något har givits bort och gåvogivaren skulle i efterhand kunna hävda att inget har givits bort överhuvudtaget och gåvomottagaren kan påstå att inget har mottagits. Därför ska man alltid upprätta ett gåvobrev när något ska ges bort!

Vad kan man ge bort som gåva?
Det som ges bort kallas för egendom och det mesta som har någon form av värde kan låta någon få. Det allra vanligaste är att man efterskänker fastigheter, bostadsrätter, pengar, aktier, värdepapper, bilar, motorcyklar, båtar, tavlor och annan konst av värde, möbler, smycken, ädelstenar, klockor, hemelektronik, maskiner m.m.

Vem får ge och ta emot gåvor?
Den eller de som äger gåvan är de enda som får ge bort den. Det går att utse en företrädare som med en fullmakt skulle kunna få företräda gåvogivaren. Gåvomottagare kan vara vem som helst i princip. Man får dock inte ge bort gåvor till djur eller till personer som dött.

Måste en jurist göra det eller kan man göra det själv?
Det kan upprättas av vem som helst och det finns ingen lag eller föreskrifter som säger att en jurist ska anlitas för ett upprättande.

Jag vill göra det själv men har inga juridiska kunskaper?
Det finns e-tjänster på internet som kan användas när ett gåvobrev ska skapas på egen hand, utan att den som ska skriva gåvobrevet besitter någon som helst juridisk kunskap. Detta för att e-tjänsterna i regel är utformade på ett sådant sätt som omöjliggör att kunna göra fel, samtidigt som de juridiska formuleringarna och villkoren är förprogrammerade och sätts samman beroende på de val och den information som läggs till av den person som upprättar gåvobrevet online.

Vad kostar det?
Att konsultera en jurist eller advokat kostar vanligtvis flera tusen och det är endast att rekommendera om det kommer att förekomma väldigt komplexa förehavanden och villkor gällande bortgivandet eller om det är flera gåvogivare som äger olika mycket och det också förekommer ägare av egendomen som inte vill ge bort sin andel i gåvan. Annars är en e-tjänst att rekommendera där gåvobrevsskrivaren vanligtvis får betala 500-1 000 kronor för att skriva gåvobrev online. Avtalshantering.nu är en sådan e-tjänst där kostanden endast är 450 kronor för samma som liknande onlinetjänster tillhandahåller.

Har du fler frågor gällande gåvobrevsupprättande så kan du höra av dig till oss här!

Vanliga exempel på situationer

När lantstället gavs bort till barnen
Bosse och Ulla började komma till åren och hade haft ett lantställe i över 40 år. Lantstället hade nyttjats flitigt av både barn och barnbarn. Vare sig Bosse eller Ulla hade upprättat eller inte tänkt författa något testamente, så deras tre barn skulle tid nog få ärva lantstället jämt fördelat emellan, men först helt och hållet först när båda avlidit. Att barnen helt plötsligt skulle äga halva fritidsboendet tillsammans med den en föräldern när den andra föräldern somnat in tyckte både Ulla och Bosse inte var något bra. Båda tyckte också att man hellre ville ge barnen äganderätten till lantstället när båda var i livet för att uppleva den glädje deras barn kunde få genom ett övertagande av lantstället. Så, därför bestämde sig makarna för att ge bort sitt lantställe som förskott på arv till sina barn genom gåvobrev. På så sätt så kunde också barnen ta över underhållet av lantstället och dessutom så började barnen bygga till då man stod som ägare till lantstället. Idag är lantstället i toppskick och lika väl använt som tidigare. Bosse och Ulla är inte längre i livet och det är ganska så säkert att dom varit nöjda med sitt handlande och upprättande av gåvobrevet.

Att ge hälften av bostadsrätten till sin sambo
Dom hade varit sambor i nästan 3 år i Annas bostadsrätt. Bostadsrätten hade Anna i sin tur fått i arv av sina föräldrar, så det var inte en egendom Anna hade investerat i med eget kapital. Anna ville att hennes sambo Jonas skulle känna att det också var hans egendom så därför beslutade Anna att ge bort hälften av bostaden till Jonas.

När en skuld skulle efterskänkas som gåva
Dejans pappa hade precis som vilka andra föräldrar som helst skulle ha gjort, hjälpt sin son med att betala för en bil som Dejan behövde, eftersom Dejan nyligen blivit landsbygdsbo. Men eftersom Dejan inte hade tillräckligt hög inkomst för att kunna få låna pengar så fick han låna pengarna av sin pappa istället. Man upprättade först ett enkelt skuldebrev som Dejan sedan började betala av på i den mån Dejan förmådde. Efter några år så kände Dejans far att han lika gärna kunde efterskänka den åsterstående delen av skulden och beslutade sig då för att upprätta ett gåvobrev pengar. Gåvobrevet blev då ett bevis på att skulden hade blivit löst och därmed var bilen helt och hållet Dejans.

Senaste från bloggen

10 apr 2020:Att ge bort en del eller hel fastighet i gåva
2 jan 2020:Tänk på detta när ett Gåvobrev Fastighet upprättas

Välkommen

Välkommen till gåvobrev.com. Här kan du enkelt skapa gåvobrev online och få massvis av tips, råd och juridikrelaterad information om gåvobrev.

Kontakt

Avtalshantering.nu
Be Advised Sweden AB
Org.nr: 556809-0616
Box 151
125 24 Älvsjö

Epost: [email protected]

Telefon: 0760-275 276

Länkar

 

SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog