Skriva gåvobrev själv för endast 295 kr

Börja här »

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett juridiskt bindande dokument man vanligtvis upprättar när något ska ges bort. Gåvobrevet ska innehålla information och utförlig beskrivning om själva gåvan, uppgifter om givare och mottagare, en överlåtelseförklaring samt definiering av villkor att gälla för bortgivandet och användning av gåvan. Med gåva menas att överlåta någonting värdefullt utan ersättning.

Det är också ett bevis på att något faktiskt har givits bort som gåva. Gåvobrevet är alltså själva kvittot för överlåtelsen, men det är också viktigt för att kunna styrka vad gåvogivaren och gåvomottagaren kommit överens om och på så sätt kan framtida tvister undvikas.

De vanligaste gåvobreven

Egentligen så kan vad som helst av värde ges bort i gåva och då bör en handling som utformats juridiskt korrekt upprättas. För vissa typer av gåvor som ska ges bort och som dessutom är vanligt förekommande så finns det särskilda villkor och juridiska termer som måste upprättas på ett speciellt sätt. Annars förblir fastighetsöverlåtelsen ogiltig.

Fastighet

Att ge en fastighet som gåva till familjemedlemmar eller nära förestående är ganska vanligt. För att bortgivandet ska vara gällande så är det inte tillräckligt med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Man måste upprätta ett gåvobrev fastighet. Annars kan inte gåvomottagaren erhålla lagfart. Dessutom är det viktigt med en bevittning av överenkommelsen. Den ska också innehålla villkor för nyttjanderätt och vidareförsäljning m.m. samt vara utformat i enlighet med jordbalken. 

Blankett för lagfartsbyte till gåvobrev Ladda ner blankett för lagfartsbyte här

En fastighetDetta är inget som skrivs på egen hand, såvida inte juridiska kvalifikationer innehas. Däremot kan man själv göra det på avtalshantering.nu som har en e-tjänst för avtalsgenerering. Samtliga avtal den e-tjänsten 100% jurdiskt säkrade av erfarna och kunniga jurister, så man kan absolut vara säker på att fastighetsgåvobreven är välformulerade och uppfyller lagar och villkor, utan att för den delen bli för omfattande och krångliga. Dessutom tar det bara några minuter att göra det i e-tänsten och kostar endast 295 kr, vilket är det bästa priset för ett digitalt upprättande.

Bostadsrätt

När en bostadsrätt ska ges bort bör ett gåvobrevsdokument formuleras. Dock är det inte lika mycket krav när en bostadsrätt överlåtes jämfört med en fastighetsöverlåtelse. Så tänk på att ha med en sådan överlåtelseförklaring, och om det handlar om ett arv så ska det villkoras ifall gåvan ska utgöra förskott på arv eller ej. Det är ej tvunget att bevittnas enligt lag, men glöm inte bort och underrätta bostadrättsföreningen!

Pengar

Juridiskt sätt betraktas pengagåvor som lös egendom, vilket innebär att det inte är obligatoriskt att behöva upprätta en gåvohandling. Det spelar ingen roll om det rör sig om en större eller mindre summa. Så fort gåvan är överlåten genom att pengarna har överlämnats eller förts över till ett konto så betraktas det som en överlåtelse av gåvan. Om inga villkor alls ska finnas med så behövs egentligen ingen gåvohandling skrivas. Så fort det existerar något att villkora om så måste någon form av gåvohandling skrivas mellan givaren och mottagaren. Här kan du läsa mer om hur det fungera att ge bort pengar i gåva och vad som gäller 2023.

gåvobrev fastighet

Hur skriver man ett gåvobrev?

En gåvobrevshandling kan skrivas på olika sätt. Gäller det mindre egendom som villkorslöst ska bortskänkas eller fasta pengasummor så kan man prova att göra det själv eller genom att använda en gåvobrevsmall. Vill du göra gåvobrevet själv kan du läsa mer om hur du ska gå tillväga här. För fastigheter, bostadrätter, fordon och värdepapper bör man ta hjälp av en jurist eller använda en pålitlig onlinetjänst.

Vad säger experten?

Vanliga förekommande frågor och svar

Gåvobrev - vad är det?

Det är ett dokument med definitioner och villkor som kan, eller snarare bör upprättas i samband med att något av värde ska ges bort.

Varför behövs ett sådant?

Det finns ingen lag på att något sådant måste upprättas när egendom ska överlämnas som gåva. Men då finns heller inget bevis på att något har givits bort och gåvogivaren skulle i efterhand kunna hävda att inget har givits bort överhuvudtaget och gåvomottagaren kan påstå att inget har mottagits. Därför ska man alltid upprätta en jurdisk handling när något ska ges bort!

Vad kan man ge bort som gåva?

Det som ges bort kallas för egendom och det mesta som har någon form av värde kan låta någon få. Det allra vanligaste är att man efterskänker fastigheter, bostadsrätter, pengar, aktier, värdepapper, bilar, motorcyklar, båtar, tavlor och annan konst av värde, möbler, smycken, ädelstenar, klockor, hemelektronik, maskiner m.m.

Vem får ge och ta emot gåvor?

Den eller de som äger gåvan är de enda som får ge bort den. Det går att utse en företrädare som med en fullmakt skulle kunna få företräda gåvogivaren. Gåvomottagare kan vara vem som helst i princip. Man får dock inte ge bort gåvor till djur eller till personer som dött.

Måste en jurist anlitas eller kan man skapa det själv?

Det kan upprättas av vem som helst och det finns ingen lag eller föreskrifter som säger att en jurist ska anlitas för ett upprättande.

Jag vill göra det själv men har inga juridiska kunskaper?

Det finns e-tjänster på internet som kan användas när ett gåvobrev ska skapas på egen hand, utan att den som ska skriva gåvobrevet besitter någon som helst juridisk kunskap. Detta för att e-tjänsterna i regel är utformade på ett sådant sätt som omöjliggör att kunna göra fel, samtidigt som de juridiska formuleringarna och villkoren är förprogrammerade och sätts samman beroende på de val och den information som läggs till av den person som upprättar gåvobrevet online.

Vad kostar det?

Att konsultera en jurist eller advokat kostar vanligtvis flera tusen och det är endast att rekommendera om det kommer att förekomma väldigt komplexa förehavanden och villkor gällande bortgivandet eller om det är flera gåvogivare som äger olika mycket och det också förekommer ägare av egendomen som inte vill ge bort sin andel i gåvan. Annars är en e-tjänst att rekommendera där gåvobrevsskrivaren vanligtvis får betala över 1 000 kronor för att skriva ett sådant online. Avtalshantering.nu är en sådan e-tjänst där kostanden endast är 375 kronor för samma som liknande onlinetjänster tillhandahåller.

Har du fler frågor gällande gåvobrevsupprättande så kan du höra av dig till oss här!

Vanliga exempel på situationer

När lantstället gavs bort till barnen

Bosse och Ulla började komma till åren och hade haft ett lantställe i över 40 år. Lantstället hade nyttjats flitigt av både barn och barnbarn. Vare sig Bosse eller Ulla hade upprättat eller inte tänkt författa något testamente, så deras tre barn skulle tid nog få ärva lantstället jämt fördelat emellan, men först helt och hållet först när båda avlidit. Att barnen helt plötsligt skulle äga halva fritidsboendet tillsammans med den en föräldern när den andra föräldern somnat in tyckte både Ulla och Bosse inte var något bra. Båda tyckte också att man hellre ville ge barnen äganderätten till lantstället när båda var i livet för att uppleva den glädje deras barn kunde få genom ett övertagande av lantstället. Så, därför bestämde sig makarna för att ge bort sitt lantställe som förskott på arv till sina barn. På så sätt så kunde också barnen ta över underhållet av lantstället och dessutom så började barnen bygga till då man stod som ägare till lantstället. Idag är lantstället i toppskick och lika väl använt som tidigare. Bosse och Ulla är inte längre i livet och det är ganska så säkert att dom varit nöjda med sitt handlande och upprättande av gåvobrevet.

Att ge hälften av bostadsrätten till sin sambo

Dom hade varit sambor i nästan 3 år i Annas bostadsrätt. Bostadsrätten hade Anna i sin tur fått i arv av sina föräldrar, så det var inte en egendom Anna hade investerat i med eget kapital. Anna ville att hennes sambo Jonas skulle känna att det också var hans egendom så därför beslutade Anna att ge bort hälften av bostaden till Jonas.

När en skuld skulle efterskänkas som gåva

Dejans pappa hade precis som vilka andra föräldrar som helst skulle ha gjort, hjälpt sin son med att betala för en bil som han behövde, eftersom Dejan nyligen blivit landsbygdsbo. Men eftersom Dejan inte hade tillräckligt hög inkomst för att kunna få låna pengar så fick han låna pengarna av sin pappa istället. Man upprättade först ett enkelt skuldebrev som Dejan sedan började betala av på i den mån Dejan förmådde. Efter några år så kände Dejans far att han lika gärna kunde efterskänka den åsterstående delen av skulden och beslutade sig då för att upprätta ett gåvobrev pengar. Gåvobrevet blev då ett bevis på att skulden hade blivit löst och därmed var bilen helt och hållet Dejans.

Exempel på e-tjänst för att upprätta ett gåvobrev

Gör det själv i avtalshantering.nu e-tjänst

 1. Förbered
  Se till att vara väl förberedd innan du påbörjar att upprätta gåvobrevet. Du ska först och främst se till att du har tagit fram uppgifter om gåvogivare, gåovtagare och om gåvan som ska efterskänkas. Fundera också på om det ska finnas med särskilda villkor och hur du i sådana fall vill att villkoren ska formuleras.

 2. Upprätta
  Själva upprättandet sker i ett webbformulär där uppgifter ska fyllas i och villkor ska fastställas. Först i det sista steget sker betalning så du kan prova dig fram och gå tillbaka och ändra hur mycket du vill. Behöver du hjälp under tiden du fyller i formuläret så använder du supportchatten där det alltid finns någon som kan hjälpa dig med att fylla i formuläret så att det blir ifyllt så som du vill att gåvobrevet ska formuleras. Supportchatten är väl använd och mycket uppskattad av våra kunder. Klicka här för att gå vidare direkt till avtalstjänsten

 3. Förhandsgranska och kontrollera
  När formuläret blivit ifyllt så finns en helt ny funktion där du kan förhandsgranska avtalet innan det är dags att betala. Upptäcker då något så kan du bara gå tillbaka och ändra. När förhandsgranskningen är klar så görs en systemkontroll per automatik för att kontrollera att det som har fyllts i är korrekt för att kunna upprätta ett juridisk säkrad handling.

 4. Betala
  Efter alla kontroller så återstår betalningen. Det finns olika sätt att betala på. Dom flesta väljer kortbetalning men det går också bra att använda Paypal som betalningsalternativ. Vi erbjuder företagare betalning mot faktura. För att betala mot faktura behöver du först kontakta oss på telefon 0760 275 276 alternativt e-post [email protected].

 5. Ta emot
  Direkt efter att betalningen registrerats mailas gåvobrevet till er angivna e-postadress i pdf-format.

 6. Fastställ
  Slutligen ska gåvobrevet undertecknas av samtliga parter för att bli legalt giltig. Därefter ska en ansökan om lagfart inlämnas till Lanmäteriet där gåvobrevet ska bifogas i ansökan.

Lycka till!

Senaste från bloggen

RSS
16 Jul 2023:Varför är gåvobrev viktigt?
23 Feb 2023:Gåvobrev pengar - detta gäller 2023
19 Jul 2022:Exempel på gåvor som ges bort med gåvobrev
17 May 2022:Formkrav för gåva av bostadsrätt eller fastighet
11 May 2022:Behövs gåvobrev när pengar ska ges bort?
15 Aug 2021:Därför bör gåvobrev upprättas
6 Jul 2021:Gåva till sina barn
20 Nov 2020:Gåva mellan makar - det här gäller
29 Sep 2020:Bevittning eller inte - detta gäller
10 Apr 2020:Att ge bort en del eller hel fastighet i gåva
2 Jan 2020:Tänk på detta när Gåvobrev fastighet upprättas

Välkommen

Detta är en webbplats med tips, råd och juridikrelaterad information om gåvobrev och hur du ska göra om du vill upprätta det på egen hand, i en e-tjänst eller med en jurist eller advokat.

Kontakt

Avtalshantering.nu
Be Advised Sweden AB
Org.nr: 556809-0616
Box 151
125 24 Älvsjö

Epost: [email protected]

Telefon: 0760-275 276

Andra avtal

Söker du efter andra avtal så kan du besöka någon av våra andra avtalswebbsidor. Behöver du upprätta ett avtal mellan dig och din partner så kan antigen ett samboavtal eller ett äktenskapsförord vara lösningen.

Nyhetsbrev

Vill du ha löpande information från oss så ska du prenumerera på vårat nyhetsbrev där vi kontinuerligt skickar ut information om vardagsjuridik

Länkar