Att skriva gåvobrev juridiskt korrekt!

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett juridiskt bindande dokument som vanligtvis upprättas när något ska ges bort. Gåvobrevet ska innehålla information och utförlig beskrivning om själva gåvan, uppgifter om givare och mottagare, en överlåtelseförklaring samt definiering av villkor att gälla för bortgivandet och användning av gåvan. Med gåva menas att överlåta något värdefullt utan ersättning.

 

 

Varför behövs en gåvobrevshandling?

När en gåva ska ges bort behöver både gåvogivare och gåvomottagare påvisa att ett bortgivande har skett, som ett slags kvitto. För vissa typer av gåvor så måste en gåvobrevshandling ha upprättats för att givandet av gåvan ska vara giltig.

Vanliga gåvobrevstyper

En gåvobrevshandling kan egentligen upprättas för alla sortens gåvor, men det finns vissa vanligt förekommande gåvotyper som kräver att där finns en sådan handling upprättad, annars förblir överlåtelsen ogiltig.

Gåvobrev fastighet

Att ge bort en fastighet som gåva till familjemedlemmar eller nära förestående är ganska vanligt. Men för att bortgivandet ska vara gällande så är det inte tillräckligt med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Man måste skriva gåvobrev fastighet. Annars kan inte gåvomottagaren erhålla lagfart. Dessutom är det viktigt med en bevittning, innehåller villkor för nyttjanderätt och vidareförsäljning m.m. samt att gåvobrevet är utformat i enlighet med jordbalken. 

PDF Klicka här för att ladda ner blankett för lagfartsbyte!

FastighetDetta är inget som skrivs på egen hand, såvida inte juridiska kvalifikationer innehas. Däremot kan man skriva gåvobrev fastighet själv på avtalshantering.nu som har en e-tjänst för avtalsgenerering, eller så kan det upprättas online här på vår hemsida. Samtliga avtal i avtalsrobot.se är 100% jurdiskt säkrade av erfarna och kunniga jurister, så man kan vara absolut säker på att fastighetsgåvobreven är välformulerade och uppfyller lagar och villkor, utan att för den delen bli för omfattande och krångligt. Dessutom tar det bara några minuter att utforma gåvobrev fastighet i avtalstjänsten och kostar endast 375 kr, vilket är det bästa priset för att upprätta fastighetsgåvobrev digitalt.

Gåvobrev bostadsrätt

När en bostadsrätt ska ges bort bör ett gåvobrevsdokument formuleras. Dock är det inte lika mycket krav när en bostadsrätt överlåtes jämfört med en fastighetsöverlåtelse. Så tänk på att ha med en sådan överlåtelseförklaring, och om det det skulle kunna handla om arv så ska det villkoras om gåvan ska utgöra förskott på arv eller ej. Ett gåvobrev bostadsrätt är ej tvunget att bevittnas enligt lag.
Tänk på att bostadrättsföreningen ska underrättas!

Gåvobrevshandling pengar

Juridiskt sätt betraktas pengagåvor som lös egendom, vilket innebär att det inte är obligatoriskt att behöva upprätta en gåvohandling. Det spelar ingen roll om det rör sig om en större eller mindre summa. Så fort gåvan är överlåten genom att pengarna har överlämnats eller förts över till ett konto så är det att betrakta som att gåvan är överlåten. Om inga villkor alls ska finnas med så behövs egentligen ingen gåvohandling skrivas. Men så fort det existerar något att villkora om så måste någon form av gåvohandling skrivas mellan givaren och mottagaren - lämpligtvis ett gåvobrev pengar.

Hur skriver man ett gåvobrevsdokument?

En gåvobrevshandling kan skrivas på olika sätt. Gäller det mindre egendom som villkorslöst ska skänkas bort eller fasta pengasummor så kan man prova att göra det själv eller genom att använda en gåvobrevsmall. Vill du göra gåvobrevet själv kan du läsa mer om hur du ska gå tillväga här. För fastigheter, bostadrätter, fordon och värdepapper bör man ta hjälp av en jurist eller använda en pålitlig onlinetjänst

Senaste från bloggen

2 jan 2020:Tänk på detta när ett Gåvobrev Fastighet upprättas

Välkommen

Välkommen till gåvobrev.com. Här kan du enkelt skapa gåvobrev online och få massvis av tips, råd och juridikrelaterad information om gåvobrev.

Kontakt

Avtalshantering.nu
Be Advised Sweden AB
Org.nr: 556809-0616
Box 151
125 24 Älvsjö

Epost: [email protected]

Telefon: 0760-323323

Länkar

 

SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog